<![CDATA[חזית יהודית]]>Wed, 21 Mar 2018 07:15:03 +0200Wed, 21 Mar 2018 07:15:03 +0200http://www.hazit.022.co.il/1800<![CDATA[ ]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=98690AR_98690Tue, 26 Oct 2010 22:35:04 +0200<![CDATA[ ]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=97939AR_97939Sun, 24 Oct 2010 10:21:22 +0200<![CDATA[לא נצטרף לממשלת נתניהו שהכריזה על הקמת מדינת פלשתינית בארץ ישראל]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=79850AR_79850Wed, 28 Jul 2010 21:57:55 +0300<![CDATA[ראש הממשלה ושר הביטחון מפקירים את דמם של חיילי צה"ל]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=70760AR_70760Fri, 11 Jun 2010 04:28:11 +0300<![CDATA[דמעות חנין]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=70750AR_70750Fri, 11 Jun 2010 01:46:42 +0300<![CDATA[אבל יחיד עשי לך]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=70748AR_70748Fri, 11 Jun 2010 01:44:45 +0300<![CDATA[דעה: לא נבחרתי להבטיח עתידי בכנסת]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=70722AR_70722Thu, 10 Jun 2010 22:54:20 +0300<![CDATA[מרזל: נסלק את טיבי באמצעים כשרים]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=70720AR_70720Thu, 10 Jun 2010 22:38:55 +0300<![CDATA["יתומים היינו ואין אב"]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=70719AR_70719Thu, 10 Jun 2010 22:37:37 +0300<![CDATA[דרישה מעלית: שנו את שם 'הקפה הטורקי']]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69830AR_69830Mon, 07 Jun 2010 02:14:46 +0300<![CDATA[צעדה בסילוואן נגד האפליה בבניה כנגד יהודים]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69825AR_69825Mon, 07 Jun 2010 01:29:46 +0300<![CDATA[ראיון עם ברוך מרזל - אני חושש מפגיעה במסגדים]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69824AR_69824Mon, 07 Jun 2010 01:15:19 +0300<![CDATA[מועצת יש"ע ערכה משט משלה במוזיאון גוש קטיף בירושלים]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69822AR_69822Mon, 07 Jun 2010 01:11:22 +0300<![CDATA[המטה להצלת העם והארץ חילק ערכות שי לחיילי צה"ל שנפצעו במשט בעזה]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69821AR_69821Mon, 07 Jun 2010 01:04:49 +0300<![CDATA[המשט לשלום לגוש קטיף - תנועת ארץ ישראל תארגן משט לכיוון גוש קטיף]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69820AR_69820Mon, 07 Jun 2010 01:04:13 +0300<![CDATA[ הפגנה סוערת נגד טורקיה בת"א]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69818AR_69818Mon, 07 Jun 2010 00:54:18 +0300<![CDATA[מרזל ובן גביר מבקשים להפגין מול בית סלאח]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69817AR_69817Mon, 07 Jun 2010 00:45:13 +0300<![CDATA[הישג לבן גביר: עמנואל ביטל את מסיבת בנו]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69816AR_69816Mon, 07 Jun 2010 00:43:33 +0300<![CDATA[שתיקה של אין-אונים]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=69088AR_69088Wed, 02 Jun 2010 17:31:28 +0300<![CDATA[נוער הגבעות משמיע את קולו גם בפייסבוק]]>http://www.hazit.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=67935AR_67935Wed, 26 May 2010 17:26:01 +0300