יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
01:44 (11/06/10) עורך ראשי

אבל יחיד עשי לך המומים ומזועזעים מפטירתו של אחד המיוחדים בדורנו, מי שהוביל בעוז ובגאון את המאבקים על שלמות התורה העם והארץ אוהב ישראל מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו מי ייתן לנו תמורתו אנו מביעים את תנחומינו הכנים לרעייתו הרבנית שתליט"א ולבניו שיחיו, לבנו ממשיך דרכו,הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א, רבה של צפת, שימשיך את דרכי אביו בקודש. ונזכה במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו בגאולה השלמה בקרוב ממש הרב שלום דב וולפא, ח"כ מיכאל בן-ארי, ברוך מרזל, שי גפן ארץ ישראל שלנוארץ ישראל שלנו (2)